האימפריה האחרונה של בני האנוש אנשי כדור הארץ שקעה זה מכבר. שש מאות שנים חלפו מאז כשלו שערי הקפיצה ונותק הקשר בין אלפי העולמות של הפזורה האנושית. המנדט הארצני התפורר. אט-אט, טיפין-טיפין, הצליחו בני האנוש לשחזר את מה שאבד. גברים ונשים ממריאים בשנית אל השמיים וחוצים את החלל שבין העולמות. צוות ה"הרמוניקה" נוחת בעצירה שגרתית בתחנת החלל העתיקה PAT-6, אבל הפעם משהו שונה. האווירה מתוחה. אנשי השריף נעים באי-שקט. לצידו של מי תרצו לעמוד ברגע האמת?

06/04, 10:00–13:00
הגבלת גיל: נוער - חטיבת ביניים ותיכון
מקומות פנויים: 5
אירוע פתוח