בתחילת הבריאה ולפני ראשית הזמן ברא היוצר את המלאכים שיבטאו את החלקים השונים של תודעתו והווייתו. הם אלה שעליהם הוטל לקבוע אם יהיה רצון חופשי, מה מטרת האדם בעולם והאם יש גורל. אתם משחקים את המלאכים הללו, אך לאל שבע פנים ובכל שאלה נדמה שעומדים שבעים דעות. האם תצליחו ליצור בריאה אחת, או שמא היא תתפרק לחלקים?

05/04, 20:00–23:00
הגבלת גיל: 16 ומעלה
מקומות פנויים: 13
אירוע פתוח