ברוך אתה (אל מלא רחמים) שציוונו להדליק (במקום שבו שורפים ספרים) נר של שבת (מכל מלאכתו אשר עשה) יהי רצון (יתגדל ויתקדש) בזכות שרה ורבקה, רחל ולאה (ינוחו בשלום על משכבן) האר נרנו שלא יכבה (ואמרו אמן) המשחק עוסק בשלוש נשים ומאבקן לשרוד ולשמר את המסורת בין הפרטיזנים בתקופת השואה. הוא מכיל תכנים קשים הנוגעים להישרדות, אובדן ומוות. המשחק נכתב על-ידי שושנה קסוק עבור אסופת המשחקים War Birds והוא אחד משלושה משחקים מהאסופה שירוצו בכנס.

05/04, 15:00–19:00
הגבלת גיל: 18 ומעלה
מקומות פנויים: 3
אירוע פתוח