הגלקסיה בלחימה שנים רבות. כל גזע מנסה להשיג עליונות על פני האחרים ולהכריז על עצמו, שליט הגלקסיה. בספינת חלל באזור חופשי נפגשים שגרירים מכל הגזעים הלוחמים ומנסים להגיע להסכם שישיב את השלום לגלקסיה. בזמן שיחות השלום נורה אחד השגרירים ונהרג. כל הנוכחים נכנסים למעצר הגנתי ומוקמת ועדת חקירה. הוועדה כוללת נציג מכל גזע ועליהם הוטל התפקיד לגלות מי אשם בהתנקשות. כמובן שעל כל נציג לדאוג לאינטרס של הגזע שלו והמטרה הזו עלולה להיות שונה מהתפקיד המרכזי של הוועדה. ולכן נותר רק לשאול... מי אשם? במהלך המשחק על השחקנים לפתור את תעלומת ההתנקשות ולהצליח לנווט בסבך הבירוקרטיה וההנחיות המוטלות עליהם מהבכירים. משחק בו המטרה משתנה מרגע לרגע וידע הוא כוח. הערה לשחקנים: המשחק יתועד במצלמה.

06/04, 19:00–23:00
הגבלת גיל: 27 ומעלה
מקומות פנויים: 1
אירוע פתוח