אלה הם זמנים אפלים בגלקסיה. מסדר הג'דיי הושמד וידע על הכוח כמעט ואבד. רק קומץ של אנשים רגישים לכוח נותרו, מפוזרים בין הכוכבים, עיוורים לגורל שלהם. החוקרת הענוה רומונד שימרה שבריר ממסורת הג'דיי, ובמסעותיה בגלקסיה אספה סביבה מעט אנשים רגישים לכוח וניסתה ללמד אותם את דרכיה. כעת, רומונד נלכדה בידי מלפקס, משרת של הצד האפל של הכוח. רומונד שלחה אות מצוקה לחלק מתלמידיה לשעבר לבוא ולהציל אותה… אליכם

06/04, 15:00–18:00
הגבלת גיל: 16 ומעלה
מקומות פנויים: אין יותר מקומות
אירוע פתוח