הכפר אורליין בצרות. הקהילה הקטנה והתוססת הפכה למבוך של דלתות סגורות ופנים מבועתות. זרים מוקצים, המסחר התדלדל. שמועות נפוצות, הופכות מופרכות יותר עם כל חזרה. איכרים מבועתים ברחו מביתם, נטשו את אדמתם בלי כל הסבר. אחרים פשוט נעלמו... לאיש אין הסבר - מדוע אין רמזים? מי מתגנב בין הצללים בלילות? מי או מה מאחורי הגורל שפקד את הכפר? נחוצים הרפקנים אמיצים על מנת לפתור את החידה האפלה של אורליין.

06/04, 14:00–18:00
הגבלת גיל: 16 ומעלה
מקומות פנויים: 5
אירוע פתוח